Opphengspunkter


Kontroll av opphengspunkt på idrettsarenaer, foajeer og haller

  • Oppheng av høyttalere eller andre opphengspunkter som konstant er under belastning
  • Oppheng med fare for fallende last for (skilt, tver, belysning, kroner, etc.)
  • Opphengspunkter for heissjakt
  • Pantografer