Gymsaler


Kontroll, montering og  vedlikehold av gymsaler utføres iht. forskrift 1357 kap.12, standard NS 3420 og produsentens bruksanvisning.

Vi utfører arbeid på følgende utstyr:

 • Basketballkurver

 • Skillevegger

 • Ribbevegger

 • Tjukkas

 • Turnringer

 • Balansebom

 • Klatretau

 • Håndball-/fotballmål

 • Klatrevegg

 • Trampoline

 • Ballbinge

 • Diverse innfestninger og heisbare gjenstander

For å utføre kontroll, montering og vedlikehold av gymsaler er det nødvendig å bruke personløfter (lift) for å komme til innfestinger i tak og vegger.