Fallsikringsutstyr


Fagkyndig kontroll iht. kapittel 12 i forskrift 1357 «Utførelse av arbeid».

Hver fagkyndig kontroll skal fange opp farer som kan skade menneske og miljø. Fagkyndige kontroller og vedlikehold blir dokumentert med en rapport som forteller eier/bruker hvilken tilstand utstyret befinner seg i. Blir den periodiske kontrollen godkjent vil fallsikringsutstyret bli merket med årets farge.

Kontrollen er basert på produsentens anbefalinger og forskrift om utførelse av arbeid. Periodisk kontroll av fallsikringsutstyr skal utføres av en «kompetent person». Denne personen skal være autorisert av produsenten. Produsentene av fallsikringsutstyr krever at utstyr blir kontrollert periodisk (hver 12.mnd) for at utstyret skal være trygt å ta i bruk. Forskriften.no har utarbeidet sjekklister og rutiner for kontroll av fallsikringsutstyr.


Vi utfører kontroll av:
 • Fallseler
 • Tripoder
 • Annet utstyr under fallsikring (livliner, kroker etc.)

Forskriften.no er autorisert for utførelse av kontroll på fallsikringsutstyr for følgende produsenter:

Tripod

 • Petzl
 • Protect
 • Sala
 • Ekman
 • Spanset
 • Snikki
 • Cresto
 • Miller
 • IKT Tractel
 • Troll
 • Linjedon
 • Antec
 • Arcon
 • Polyprodukter
 • Seilmaker Mathiesen
 • Assecuro