Teknisk


Teknisk arbeid blir utført etter krav fra forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 (1357)

Vi  utfører kontroll, vedlikehold og/eller montering av:


Kontroll:

Vi har utarbeidet sjekklister og kontrollprosedyrer for overstående utstyr og innretninger. Kontroll skal gi eier av utstyr/apparat en bekreftelse på tilstand på kontrolltidspunktet. Kontrollen består av visuell kontroll og funskjonstesting med passende last og utføres med faglig integritet. Dersom det oppdages feil/mangler/avvik under kontrollen, blir disse påført kontrollrapport med bildedokumentasjon.


Vedlikehold:

Med den kunnskap til overstående utstyr vil vi utføre vedlikehold som utskifting av slitedeler, smøring og ettertrekking av bolter. Dokumentasjon på vedlikeholdet vil bli  ført inn i vedlikeholdsjournal for utstyret. Dersom vedlikeholdsjournal ikke eksisterer, vil vi lage dette for deres utstyr.


Montering:

Vi monterer utstyr/apparater etter produsentens anvisninger. Dersom produsenten ikke har beskrevet monteringsanvisning vil vi gjøre en beregning før montasje.