Kvalitetssystem


Et godt fungerende kvalitetssystem iht. forskrift 1357 skal minst bestå av:

  • En god organisert virksomhet
  • Beskrivelse av definisjoner og tekniske uttrykk
  • Kompetent personell
  • Målsetting
  • Registrering og arkivering
  • Rutinebeskrivelser
  • Tilgang på utstyr, hjelpemidler og verktøy
  • Risikovurdering