Kvalitet


Et kvalitetssystem beskriver og dokumenterer rutiner for hvordan virksomheten utfører kontroll, opplæring, montering og vedlikehold. Et kvalitetssystem er et løpende system som tar hensyn til endringer av lover, forskrifter eller standarder, og/eller dersom revisjoner fanger opp svakheter i eget system (kan være endringer i strategi, målsetninger, oppdatering av kompetanse eller andre rutiner). Kvalitet skal dokumenteres og personell som utfører kontroll, montering, vedlikehold og oppfølging av eget kvalitetssystem skal være kjent med beskrevne rutiner og kan anvende systemet som ett hjelpemiddel og for etterlevelse for sin utførelse av arbeid.

Vi tilbyr følgende tjeneste:

  • Rådgiving av kvalitetssystem for sakkyndig virksomhet

  • Dokumentasjon på kompetent person

  • Internrevisjon, etterlevelse av kvalitetssystem