Andre tjenester


Vi tilbyr følgende tjenester for deres virksomhet iht. forskrift 1357:

  • Rådgiving ved kjøp og salg av maskiner/utstyr

  • Opplæringsplaner

  • Journal over utstyr og måleutstyr

  • Rådgiving innen forskrift 1357

  • Sikre at eksisterende dokumentasjon og utførelse samsvarer

  • Arbeid i høyden (kontroll og opplæring)

  • Risikovurderinger


Rådgiving ved kjøp og salg av maskiner:

Ved kjøp og bruk av maskiner er arbeidsgiver ansvarlig for at maskin er konstruert og ha verneinnretninger som skal beskytte arbeidstakere mot skader og fange opp fysiske risikofaktorer etter forskrift om utførelse av arbeid, tredje del. Ved salg og produksjon av maskiner skal krav til produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr oppfølges. Vi har utviklet sjekkliste for kjøp og salg av maskin iht. forskrift om utførelse av arbeid, tredje del. Sjekklisten dokumenterer at handel av maskin er gjort etter krav.

Ref: 

Kjøp:  Arbeidsmiljøloven §4-4, Forskrift 1357, tredje del (kap. 10-1 til 22-7),  Salg: Arbeidsmiljøloven §5-5, Maskinforskriften vedlegg 1


Opplæringsplaner:

Det stilles krav til både sertifisert og dokumentert personell. Kompetanse skal dokumenteres


Journal over utstyr og måleverktøy:

Oppfølging av deres kontrollverktøy, herunder oppfølging av journal med kalibreringstidspunkt, vedlikehold/service av kontrollutstyr.


Rådgiving / foredrag om utførelse av arbeid:

Forskrift 1357 er stadig gjenstand for revisjon av Arbeidstilsynet og ved denne tjenesten vil du alltid være oppdatert i forhold til dine aktiviteter.


Sikre at eksisterende dokumentasjon og utførelse samsvarer


Arbeid i høyden